Южне. Авторська школа М.П. Гузика


Семінари, конференції, педради

Міський семінар вчителів англійської мови "Розвиток комунікативних компетентностей"  Матеріали семінару.
Міський семінар "Розвиток критичного  мислення учнів на уроках математики"                                                                                                                                              21 грудня 2017 року в Авторській школі М.П.Гузика відбувся міський методичний семінар  «Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики», який підготували та провели  вчителі АШГ Забіла О.В. і Шкарубська Н.В. У роботі семінару взяли участь учителі математики шкіл міста, також були присутні завідувачка міського методичного кабінету Виноградова Ж. Г. і заступник директора АШГ Степанова О.Р  Ольга Володимирівна та Наталія Володимирівна ознайомили учасників семінару з методикою навчання критичного мислення, особливостями обґрунтування власної позиції, структурою побудови аргументів.  Упродовж роботи в групах учасники намагалися дати своє означення поняттю «критичне мислення», опрацювали завдання й вправи на розвиток критичного мислення, перевірили власні навички побудови аргументів і переконань, вчилися дотримуватися логіки в мисленні та висловлюваннях, зв’язках між тезами й аргументаціями, склали кластер за темою і синквейн до поняття «критичне мислення». Учасники семінару отримали корисні для роботи поради та необхідні матеріали. Найголовніший результат семінару – отримання мотивації для подальшого саморозвитку, самовдосконалення та роботи над розвитком критичного мислення як однієї із компетенцій, необхідних учням ХХІ століття.

 

«Психолог в роботі з сім’єю».  Так звучала тема міського семінару-практикуму з елементами тренінгу, який відбувся 22 грудня 2017 року  в Авторській школі М.П.Гузика  для соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти. Проводила навчальний семінар практичний психолог АШГ Гузик Ольга Сергіївна. З учасниками заходу були промодульовані різні життєві ситуації через ігровий тренінг  щодо виховання дітей. По закінченню семінару всі учасники взяли участь у рефлексійній грі «Вільний звіт» та зробили висновок, що арт-терапевтична форма допомагає психологам в корекційній роботі  при  спілкуванні з дітьми.

 

 

17 січня 2018 року на базі Авторської школи М.П.Гузика відбувся міський семінар-практикум для вчителів української мови і літератури з теми "Розвиток культурної, громадянської та соціальної компетентностей під час роботи з текстом на уроках української мови".Підготувала та провела семінар учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури Авторської школи М.П.Гузика  Кузіна Ірина Олегівна. Впровадження компетентнісного підходу - це важлива умова підвищення якості освіти.  На думку сучасних педагогів, саме придбання життєво важливих компетентностей дає людині можливість орієнтуватися в сучасному суспільстві, формує здатність особистості швидко реагувати на запити часу. Значимість цього питання, необхідність розкриття та максимальної реалізації творчого потенціалу кожної особистості наскрізним текстом проходить у цілій низці державних документів. Така позиція передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини. Актуальність реалізації цих завдань і зумовили вибір теми семінару, у якому взяли участь  педагоги навчальних закладів міста.  Це питання на семінарі розглядалося в контексті роботи з текстом на уроках української мови, а саме як розвиток творчих здібностей учнів та як підготовка до ЗНО.  У практичній частині було презентовано алгоритм розробки і застосування компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках української мови, перелік умінь відкривати смисл навчальних і художніх текстів як спроба знайти сенс власного життя, схему розвитку суб’єктності учня – читача. Учасниками семінару були  розроблені  відповідні методичні рекомендації щодо розглянутої теми.